loader image

אנחנו מאמינים!

מאמינים בחיבור, מאמינים במסורת, מאמינים בעם ישראל

מי אנחנו

איגוד רבני הקהילות הוקם על פי דרכו של הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו זצוק"ל, אוהב ישראל הגדול ששאף לחבר בין כל ישראל.

האיגוד שם לעצמו מטרה להיות הכתובת לכל יהודי, פעילות ועשייה בתחומים שבונים את הפרט ואת הציבור: זוגיות, חינוך ילדים, חגים, קהילה, חסד ורווחה וסוגיות שעל סדר היום הציבורי.

זרועות העשייה של האיגוד הן למעלה מ-250 קהילות מגוונות בכל הארץ, להם האיגוד מעניק את הכלים להתחבר לכלל שכבות האוכלוסייה בדרך של אהבת ישראל, ציונות, זהות וערכים יהודיים.

אנו מאמינים כי לרבני הקהילות יש תפקיד משמעותי ומיוחד בהחדרת הערכים והמסורת לכל בית בישראל. אמונה זו היא שמלווה את עשייתנו לאורך השנים. רבני הקהילות רואים בפעילותם שליחות למען כלל הציבור, שליחות של אהבת העם והארץ. מעגלי עשייה אלו שפזורים בכל הארץ מוכיחים כי אין תחליף ליהדות היפה שמחברת את כולנו.

הרב אריאל אליהו

מנכ"ל איגוד רבני קהילות. רב בית כנסת, פעיל חברתי, רב צבאי במילואים, מגשר ויועץ נישואים.

הרב עמיחי אליהו

יו"ר איגוד רבני קהילות, פעיל חברתי וסטודנט למשפטים.

הרבנית יסכה רגב

מנהלת אגף נשות רבנים וההכשרות באיגוד רבני קהילות. אשת חינוך.

מי אנחנו

איגוד רבני הקהילות הוקם על פי דרכו של הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו זצוק"ל, אוהב ישראל הגדול ששאף לחבר בין כל ישראל.

האיגוד שם לעצמו מטרה להיות הכתובת לכל יהודי, פעילות ועשייה בתחומים שבונים את הפרט ואת הציבור: זוגיות, חינוך ילדים, חגים, קהילה, חסד ורווחה וסוגיות שעל סדר היום הציבורי.

זרועות העשייה של האיגוד הן למעלה מ-250 קהילות מגוונות בכל הארץ, להם האיגוד מעניק את הכלים להתחבר לכלל שכבות האוכלוסייה בדרך של אהבת ישראל, ציונות, זהות וערכים יהודיים.

אנו מאמינים כי לרבני הקהילות יש תפקיד משמעותי ומיוחד בהחדרת הערכים והמסורת לכל בית בישראל. אמונה זו היא שמלווה את עשייתנו לאורך השנים. רבני הקהילות רואים בפעילותם שליחות למען כלל הציבור, שליחות של אהבת העם והארץ. מעגלי עשייה אלו שפזורים בכל הארץ מוכיחים כי אין תחליף ליהדות היפה שמחברת את כולנו.

הרב אריאל אליהו

מנכ"ל איגוד רבני קהילות. רב בית כנסת, פעיל חברתי, רב צבאי במילואים, מגשר ויועץ נישואים.

הרב עמיחי אליהו

יו"ר איגוד רבני קהילות, פעיל חברתי וסטודנט למשפטים.

הרבנית יסכה רגב

מנהלת אגף נשות רבנים וההכשרות באיגוד רבני קהילות. אשת חינוך.

וידיאו

״ללכת מעיר לעיר, ממושב למושב,
מיישוב ליישוב ולהגדיל תורה
– זה התפקיד שלנו״

פרויקטים

הצטרף אלינו

הצטרף אלינו

לוקחים חלק בעשייה למען הקהילות ברוח מסורת ישראל

אנו פותחים עבורך דלת לעולם ההולך ומתעורר של יהדות רלוונטית, ציונית ומתחדשת. אנו פורשים בפניך
את האפשרות לבנות עוד חוליה בשרשרת הארוכה של דורות ההולכים בדרך האבות.

הצטרף ותרום

לתנופת העשיה של קהילות ברחבי הארץ

בנק פאגי: 52 סניף כנפי נשרים 182, חשבון 743623 על שם איגוד רבני הקהילות בישראל

בנק הדואר: קוד מוסד: 21174 ח.פ: 580589398

קיים למוסד סעיף 46 לצורך מס הכנסה

צור קשר

צור קשר